JK.

Work / Sport gallery paradise

Sport gallery paradise

1999

Installation, music.  

About

Instalace „Sport Gallery“ byla vytvořena pro stejnojmennou výstavu. Samotná instalace byla zhotovená z jednotlivých sportovních potřeb a doplněna energickou hudbou povzbuzující sportovce při utkáních.

Výstava s názvem „Sport Gallery“ pod kurátorským vedením umělců Jana Kadlece a Milana Saláka odkazovala k  mentální rozdílnosti fenoménů sportu a kultury. Výstava byla pojata skrze existenci úředně vnímané jednotnosti, reprezentované v šanonu s názvem„ Sport, kultura a úprava pomníků“, respektive obecná zábava, jak ji vnímá politická veřejnost.

Výstava byla vytvořena z artefaktů, které měly obsahovou či vizuální propojenost se zmíněným fenoménem, sportem.

Photo

Sport gallery paradise by Jan Kadlec
Sport gallery paradise by Jan Kadlec
Sport gallery paradise by Jan Kadlec
  • Credits
  • Photo
  • About