JK.

Work / Mig 21 Music Video
CLOSE

Mig 21 Music Video

2017

  • Director / Viktor Tauš
  • DOP / Martin Douba
  • Producer / Maja Hamplová, Matěj Chlupáček

About

Production design – A visual concept of a Mig 21 music video

I am certainly not one of Mig 21 listeners and I am not an expert on their body of work. So, when I was approached by my friend and director Viktor Tauš to help him define this music video, it was difficult for me to immerse myself in the right kind of thinking.

The song itself wants to talk about what is happening today and refers to our nation’s great names and in a peculiarly twisted structure of our contemporary society. During my summer stay at the sea and even during the conversation with the director I arrived at the idea that it would be fitting to disrupt this seeming seriousness of their message with an ordinary image of the present day.

We, as a nation, which has certainly suffered in the past, but also as a nation, which has been responsible for many mistakes, we find ourselves today in an absurd role of a lover, a warrior for love and truth, we wave the Tibetan flag, and we post about it on social networks with telephones made in China.

We preach morality while taking advantage of all possible benefits, reliefs and especially things that we do not have to pay for!

They are all just meaningless words. They want to moralize but they are incapable of moral behavior themselves.

And so, in the elegant space girls are dancing on plastic donkeys, most of them deliberately placed in the decomposition of the image of our “luxury” and even pride. The original historical value of the picture presenting the success is being devalued by their current entry and actually moving in the frame of the present. About what we really are!

And as a parallel narrative story, we watch the arrival of the room service breakfast, which is on the way to the room of our main protagonist, who wakes up and sits down in his pajamas to receive his order. And to get the whole picture of this “banality of the whole image” there is a heart on his T-shirt.

Because the heart is associated with many things important for our nation and also, among other things, it represents a significant person in our history

Except that those who are so vocal about no longer making such significant steps for this nation actually hide their unethical and opportunistic behavior as parasites, in the guise of love and truth,

And so the song lyrics could not be more correctly illustrated than with this conceptual image!

 

About cz

Production design – vizuální koncept hudebního klipu pro kapelu Mig 21

Já určitě nepatřím mezi posluchače hudby kapely Mig 21 a vůbec nejsem zasvěcen do jejich obecné tvorby.

A tak, když jsem byl osloven kamarádem a režisérem Viktorem Taušem, abych mu pomohl vyformulovat tento klip, tak jenom s težkostí jsem se ponořil do přemýšlení.

A protože samotná tato píseň chce hovořit o tom, co se děje dnes a odvolává se k velkým jménům našeho národa a přitom v tak zvláštně pokroucené stavbě současné společnosti, tak jsem během letního pobytu u moře dospěl, a to i v rámci zmíněné konverzace s režisérem, k nápadu, že bude vhodné narušit tuto zdánlivou vážnost jejich zprávy, spíše banalním obrazem současnosti.

My jako národ, který si jistě protrpěl své, ale také jako národ , který si toho hodně sám způsobil, dnes v nějaké absurdní roli milovníka, bojovníka za lásku a pravdu nejraději okatě máváme třeba i tibetskou vlajkou a přitom to postujeme na sociální síťe skrze telefony vyrobené v Číně.

Kážeme morálku a přitom využíváme všech možných výhod, úlev a hlavně věcí zdarma!

Jsou to tedy všechno jenom prázdná slova, která chtějí moralizovat, a přitom morálky samy nejsou schopny.

A tak v elegantním prostoru naprosto nepatřične tančí děvčata na plastových oslících, které jsou většinou záměrně umístěné v dekompozici obrazu našeho “luxusu” a třeba i píchy a samotnou původní historickou hodnotu obrazu prezentujicí zmíněný úspěch, svým aktuálním vstupem devalvují a naopak  posouvají do rámu obrazu současnoti. O tom, jací opravdu jsme!

A jako paralelně vyprávěný příběh, sledujeme jízdu objednané roomservice snídaně, která nám míří na pokoj našemu hlavnímu protagonistovi, který se probouzí a v pyžamu a usedá ke své objednávce. A aby došlo k dovrešení této “banality celkového obrazu” má na tričku srdce.

Protože srdce má pro náš národ mnoho asociací a také mimo jiné i zastupuje významnou osobu naší historie.

Akorát že ti, kteří se k ní dnes tak hlasitě všude hlasí, už tak významné kroky pro tento národ nečiní, ba naopak jako paraziti pod rouškou lásky a jakési pravdy,

schovávají své neetické a prospěchářské chování.

A tak samotná slova písně, jsou tímto konceptualním obrazem, více ve své vypovídající správnosti dokreslena!

 

Photo

Mig 21 Music Video by Jan Kadlec

Moodboard

Mig 21 Music Video by Jan Kadlec
Mig 21 Music Video by Jan Kadlec
Mig 21 Music Video by Jan Kadlec
Mig 21 Music Video by Jan Kadlec
Mig 21 Music Video by Jan Kadlec
Mig 21 Music Video by Jan Kadlec
Mig 21 Music Video by Jan Kadlec
Mig 21 Music Video by Jan Kadlec
  • Credits
  • Photo
  • Moodboard
  • About
  • About cz